II sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2015/16)

SJO Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015r. o godz. 16:00 w siedzibie SJO planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO do dnia 9 grudnia br. z dowodem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł.

Certyfikat w promocyjnej cenie kosztuje 230 zł i można nabyć go po egzaminie.

Zdobycie certyfikatu zwalnia, zgodnie z regulaminem SJO z lektoratu języka obcego i egzaminu końcowego.

Wymagana liczba kandydatów na sesję wynosi 20 osób.
Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto:
Nr konta bankowego: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Wpłata z dopiskiem: 705 407 031 009

Serdecznie zapraszamy!